Z dění…

Sv. Jiří

Legenda o sv. Jiří praví, jak si u pramene zásobujícího město Kyrény v Libyi postavil hnízdo jedovatý drak, který přicházel k městským hradbám a svým jedovatým dechem ohrožoval obyvatele města. Obyvatelé mu proto k jezeru nosili denně ovce, aby uspokojili jeho hlad a drak svou blízkostí nezamořoval město. Jak ovce docházely, tak byla drakovi denně předkládána jen jedna ovce – a jeden člověk určený losem. Až los padl na jedinou královu dceru, který marně žádal o její milost. Když byla vedena k jezeru, jel Jiří kolem a jak bylo jeho rytířskou povinností, pokusil se princeznu zachránit. Nasedl na koně a draka napadl. Ranou kopí jej vážně zranil a srazil k zemi. „Neváhej dívko a hoď mu na krk svůj pás.“ řekl dívce. Když tak učinila, drak šel za ní jako pes a zkrotlého ho přivedli do města. Král nabídl Jiřímu nesmírnou spoustu peněz, ten je však nechal rozdat chudým. Jiří slíbil králi a všem obyvatelům, že když se dají pokřtít, draka definitivně zabije. Údajně na dvacet tisíc lidí se zřeklo pohanství a bylo pokřtěno.
V roce 305 vydal císař Dioklecián edikty umožňující pronásledování a útisk křesťanů v celé říši. Jiřímu bylo jako vojákovi nařízeno účastnit se perzekucí, ale namísto toho se přiznal ke křesťanství a kritizoval císařské rozhodnutí. Rozzuřený Dioklecián ho nechal mučit za zradu. Na hrdlo mu byl zavěšen těžký kámen a jeho tělo bylo drásáno kolem, na kterém byly připevněny hřeby. I poslední pokus přinutit Jiřího k modloslužbě a
vzdání se své víry zůstal marný. Jiří byl odsouzen na smrt. Na popravišti roku 303 se modlil za obrácení pohanů, až skonal pod katovým mečem.

 

A nakonec opět malý kvíz.

Přílohy

kviz_sv._jiri.jpg (511 KB)