Z dění…

30. duben

 

Filipojakubská noc

V minulosti se věřilo, že v určitý čas mají nečisté síly větší moc než obvykle. K takové době patřila i noc z 30. dubna na 1. května, kdy se měly slétat čarodějnice na hodokvas a různě škodit lidem i dobytku. Této noci se říkalo filipojakubská, protože se následující den 1. květen slavil svátek apoštolů sv. Filipa a Jakuba (dnes 3. května).

Proti zlým silám se lidé chránili. Před vrata chléva i domu pokládali drny, protože věřili, že dříve než bude čarodějnice moci vstoupit dovnitř, musí spočítat všechna stébla, což jí bude trvat až do rána, kdy její moc pomine. Proti čarodějnicím práskali hoši bičem a střílelo se z pušek. Stavení se vykropilo svěcenou vodou a vykouřilo, aby se ochránilo proti čarám.

Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily o filipojakubské noci ohně. Tento starý zvyk výročních ohňů se postupem času pozměnil na „pálení čarodějnic“, kdy hoši u ohňů zapalovali stará košťata, která pak házeli do výšky. Mezi sebou soutěžili, kdo koště vyhodí nejvýše, protože to pak mělo snáze zasáhnout čarodějnice.

 

Stavění májů

Kromě pálení čarodějnic se dosud v předvečer 1. května staví máje. Původně zřejmě máje symbolizovaly boj zimy s jarem, smrti se životem. Přitom máje představovaly na jaře obnovenou přírodu a její plodivou sílu. Stavění májů mělo být znamením příchozího jara. Tento prvotní význam byl postupně zapomenut, ale zvyk se udržel. Existují i domněnky, že máj se stavěla na ochranu proti čarodějnicím, protože prý měla moc zahnat pekelné a čarodějné síly. Na Písecku se věřilo, že máj ochrání před krupobitím.

V 19. století se badatelé domnívali, že máje se staví na počest slovanských bohyň jara. Velká máj uprostřed vsi měla být strážným duchem celé obce. Také každá májka pod okny dívky měla být podle tohoto výkladu jejím stromem, téměř jejím obrazem.

Ozdobená máj se musela celou noc hlídat, aby ji nikdo nepodřízl. O to se snažili hlavně chlapci z okolních vesnic. Pokud se to někomu podařilo, vzal si jako trofej ozdobný vršek máje. Někdy jej pak přitloukl na máj ve své vesnici. Takováto akce se většinou prováděla k ránu, kdy už všichni byli zmoženi únavou, často i alkoholem. Tento zvyk je znám i v současnosti.

Počátkem května se dodnes místy udržuje slavnost „máje“, kdy mládež obchází ves s malým máječkem a s muzikou. U obecní máje se tančí a strom se nakonec zalije pivem.

 

Stavět máje letos nemůžeme, ale můžeme natrénovat výrobu papírových růžiček na jejich ozdobu. Více v našem videu.