Z dění…

Projekt Restaurování exponátů II.

Muzeum středního Pootaví Strakonice realizuje několik projektů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Aktuální projekt patři mezi ty zajímavější.

Název projektu: Restaurování exponátů II.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0014494

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu: Restaurování exponátů II. navazuje na předchozí projekty IROP: 1) Památky – rekonstrukce NKP Hrad Strakonice, 2) Muzea – restaurování vybraných exponát (plastiky, oltářní prkna). Předmětem projektu je restaurování souboru exponátů – podmalby na sklo, dřevořezba (sbírka výtvarného umění), cechovní korouhev, stuhy a opasek k cechovním korouhvím, čepce, šátky (historická sbírka) a trámy (archeologická sbírka). Restaurované předměty budou poté umístěny do expozic MSP ve Strakonicích (Hradní palác) a Mlýn Hoslovice.

Publicita 

Publicita