Z dění…

Historik

 

Pracovní náplň: tvorba a správa významných mobiliárních fondů – evidence sbírkových předmětů v elektronickém evidenčním systému, vypracovávání libret, scénářů a realizace odborných výstav v oboru historie, navrhování, organizace a provádění výzkumů se zaměřením na historii regionu Strakonicka (bádání v archivu, terénní výzkum), publikační činnost, zpracování a prezentace poznatků a výsledků výzkumů v oboru historie.

 • Místo výkonu práce: Strakonice
 • Platové podmínky: platová třída 10
 • Předpoklady: způsobilost k právním úkonům
 • Nástup: možný od 1. 9. 2018

Požadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru historie (praxe v oboru výhodou)
 • Základní znalost historie regionu Strakonicka výhodou
 • Základní znalost odborné literatury k historii regionu výhodou
 • Zodpovědný přístup ke správě předmětů kulturní povahy
 • Samostatná odborná a tvůrčí práce
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Znalost práce na PC 
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
 • Časová flexibilita
 • Řdičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Písemnou přihlášku s povinnými přílohami zašlete na adresu:

Muzeum středního Pootaví Strakonice, PhDr. Ivana Říhová, Zámek čp. 1, 386 01 Strakonice nebo odevzdejte v podatelně muzea do 31. srpna 2018.


Přihláška musí obsahovat:

 • Jméno, příjmení, titul
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Kontaktní údaje – telefon. e-mail
 • Datum a podpis uchazeče

 

Povinné přílohy přihlášky:

 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Vybraní uchazeči budou přizvání k ústnímu pohovoru.

 

PhDr. Ivana Říhová  tel. 603 161 867
ředitelka muzea

Strakonice 10. 7. 2018