Z dění…

Výročí úmrtí Bedřicha Dubského

Ve čtvrtek 9. února si připomeneme 60. let od úmrtí významného jihočeského archeologa Bedřicha Dubského. V jihočeském kraji objevil řadu nových nalezišť z doby bronzové, laténské a římské a prozkoumal četné archeologické lokality slovanského osídlení (Modlešovice, Dobev, Čejetice, Přešťovice, Újezd u Vodňan, …). Výsledkem jeho činnosti byla řada publikací (Slovanský kmen na střední Otavě, Pravěk jižních Čech, Jihozápadní Čechy v době římské) a většina jeho nálezů je uložena v jihočeských muzeích včetně našeho.