Z dění…

Pohled do historie

V roce 1967 řídil muzeum pan Miloš Tůma (1958 -1979) a v této době se začala rozšiřovat muzejní činnost.  Například se uskutečnil první ročník ,,Strakonického nokturna“- večera hudby a poezie, muzeum připravilo výstavu Nejstarší minulost města v dokumentech, ale hlavně došlo ke změně názvu z Okresního vlastivědného muzea ve Strakonicích na Muzeum středního Pootaví. V letošním roce tak muzeum oslaví 50 let s tímto názvem.