Z dění…

Obnova starých tisků

Restaurování starých tisků
V roce 2016 nechalo muzeum restaurovat dvě knihy ze sbírky starých tisků. Jednalo se o tisk z roku 1716 Georgica Curiosa a tisk z roku 1629 Postilla. Obě knihy restaurovaly jako svou bakalářskou práci studentky Univerzity Pardubice. Postilla sloužila k domácímu i veřejnému vzdělávání nejen ve věcech náboženských. Curiosa se zaměřuje na zemědělství, hospodářství a život na venkově. Navíc je bohatě zdobena drobnými dřevořezy a poměrně velkými mědirytinovými ilustracemi. Tisky byly ve velice špatném stavu, vyžadovaly kompletní restaurátorský zákrok. Výsledek splnil naše očekávání.