Z dění…

Cyklus odborných přednášek

KVĚTEN 2016

Zlatá cesta. Historie a výzkum obchodní komunikace Karla IV.

PhDr. František Kubů, historik Prachatického muzea

PhDr. Petr Zavřel, archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Plány a strategie Karla IV. v budování evropské komunikační sítě jako osy mezinárodního dálkového obchodu a místo šumavských stezek v těchto plánech. Založení Zlaté cesty a její kašperskohorské větve – historické osudy, odlišnosti a výsledky výzkumů.

12. 5. 2016 v 17 hodin, prostory muzea (Vojtěška)

Hrad Helfenburk, páni ze Strakonic, Rožmberkové a Karel IV.

Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově

Okolnosti založení Helfenburku. Vyvrcholení neshod jihočeských sousedů, pánů ze Strakonic a Rožmberků, v 1. desetiletích 14. století – spor o dědictví po Bavorovi III., zejména o výhodně položený Bavorov s okolím, který nakonec získal Petr I. z Rožmberka. Karel IV. roku 1355 Petrovým synům povolil vystavět si nad získaným Bavorovem kamenný hrad.

26. 5. 2016 v 17 hodin, prostory muzea (Vojtěška)