Z dění…

Strakonické dudácké festivaly ve vzpomínkách

Přednáška

11. října 2016 od 17 hodin

Kapitulní síň strakonického hradu

Přijďte s námi zavzpomínat na minulé ročníky dudáckých festivalů.