Z dění…

Hudba – Tanec – Zábava – Koncert

  • taneční přehlídka kroužků DDM Strakonice a DDM Vodňany

Sledujte zvláštní plakáty.