Z dění…

Přednáška: Působení Národní jednoty severočeské na přelomu 19. a 20. století

Přednáška je zařazena do připravovaného víceletého Cyklu odborných přednášek k tématu oslav výročí konce 1. a 2. světové války.

Přednášející: Mgr. Eva Rašková (studuje doktorský obor Historie na KHV FF ZČU a vyučuje na zmíněné katedře)

  • Téma: Působení Národní jednoty severočeské na přelomu 19. a 20. století
  • Datum: 10. 11. 2016 v 16:00
  • Místo: Kapitulní síň – areál strakonického hradu
  • Vstupné: 20 (plnocenné)/10(zlevněné), členové spolku zdarma

Přednášející představí posluchačům Národní jednotu severočeskou s důrazem na její činnost na přelomu 19. a 20. století. Seznámí nás se založením, organizací a činností tohoto obranného spolku v severním českém pohraničí, která měla rovněž za úkol ochranu tzv. „hraničářů“ před posilujícím německým etnikem. “

 

Co se dozvíte:

Mgr. Eva Rašková se v přednášce bude zabývat založením, organizací a činností nacionálního obraného spolku, který existoval v období 1885–1948 v severním českém pohraničí. Jedná se o Národní jednotu severočeskou, která se věnovala ochraně tzv. „hraničářů“ před posilujícím německým etnikem. Uvedený spolek v této oblasti vykonával hospodářskou, politickou, sociální i kulturní činnost. Její členové se podíleli například na sčítání obyvatelstva, pomáhali s organizací voleb nebo finančně podporovali domácí průmysl. Jednota mimo jiné poskytovala nejrůznější půjčky a aktivní byla i v oblasti školství a kulturního života lidí v pohraničních oblastech. V době nacistické okupace českých zemí spolek přešel pod správu jednotné organizace, tzv. Národní matice. I přesto, že se v poválečném období podařilo Národní jednotu severočeskou obnovit, nové poměry v zemi její národní práci nepřály, a proto byla její činnost po komunistickém převratu v roce 1948 definitivně zastavena.