Z dění…

Artwall

Sady 180 aneb „180 let denně koukáme do zeleně“

Přijďte oslavit výročí založení městských sadů a prohlédnout si dobové fotografie a práce žáků ze základní umělecké školy. Muzeum středního Pootaví Strakonice ve spolupráci s Galerií Artwall Strakonice připravilo na měsíc květen a červen výstavu k výročí založení městských sadů. Vernisáž výstavy Sady 180 aneb „180 let denně koukáme do zeleně“ se koná v sobotu 21. 5. 2016 v 17 hodin v Galerii Artwall v Želivského ulici.

Využití parku, jeho podobu a proměnu v průběhu 20. století přiblíží dobové fotografie z archivu Muzea středního Pootaví Strakonice. Dobová vyobrazení sadů doprovodí práce žáků Jitky Petrášové ze Základní umělecké školy Strakonice. Tématem jejich grafik vytvořených technikou linorytu se staly průhledy stromovím a průhledy do krajiny.

Městský park vznikl v okolí původních městských hradeb (valu a příkopu), které nebyly od 18. století udržovány. Na počátku 19. století byl proto příkop zasypán. V roce 1836 nechala obec na srovnaném terénu vysázet promenádní kaštanovou alej. K ní přiléhající pruh (15-20m) byl vzápětí osázen stromy a keři (cca 70 arů, 800 stromů a několik tisíc keřů). V roce 1837 byla na umělém vršíčku postavena otevřená besídka. Tato nejstarší část byla po celou dobu v majetku města. Na základě poslední vůle koželuha a milovníka přírody Antonína Rennera (1818-1876) byl v Strakonicích založen Renner, spolek pro ochranu zvířat (1884) financovaný z Rennerovy pozůstalosti. Spolek dbal mimo jiné i o zvelebování svého okolí. V roce 1886 přikoupil k městskému parku 2 korce pole (cca 28 arů). Tvorbou parku pověřil zahradníka knížete Alfreda z Windisch-Graetzů pana Františka Spilka. Pořizování stromů a keřů podpořili mnozí dárci (kníže z Windisch-Graetzů, rytíř Doubek, baron Bataglia, město Strakonice). Nově založené Rennerovy sady byly předány veřejnosti 19. června 1887. Po roce 1893 vznikla nová část nesoucí jméno strakonického rodáka F. L. Čelakovského. Podle tehdejší módy byly nové trávníky doplněny květinovými záhony. Celková plocha v majetku spolku se rozšířila na 1 ha 34 a 81 m2. V roce 1903 koupil spolek další pozemky, část od pavilonu k Havlíčkově ulici nesla jméno F. L. Riegra. Severně od parku byla založena Husova třída. Od 20. let 20. století se v jejím okolí rychle rozrůstala městská zástavba. Sady se dostávaly dovnitř města a jejich význam rostl. Jednotlivé části (Rennerovy, Čelakovského a Riegrovy sady) byly označeny tabulkami. Ty však nebyly obnovovány, a tak původní pojmenování postupně zaniklo. Dnes se celý více jak dvouhektarový park (2,7 ha) nazývá Rennerovy sady.

Výstavu Sady 180 si mohou zájemci prohlédnout v Želivského ulici od 21. 5. do 25. 6. 2016. Vernisáž doprovodí výklad doc. Ing. arch. ThLic. Jiřího Kupky, Ph. D. Od 18 hodin se v glorietu v Rennerových sadech bude konat Drumcircle – bubnování v kruhu pod vedením Zdeňka Drahoše, které pořádá Jsme Strakonice a Šmidingerova knihovna, více na www.knih-st.cz.