Z dění…

Muzejníci na návštěvě partnerského muzea v Haibachu

V rámci přeshraniční spolupráce na projektu č. 248 „Muzeum mlýnů“ , financovaného z dotačního titulu Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko, díky nemuž vzniká nové muzeum na bavorské straně, se strakoničtí muzejníci opět vypravili 3. srpna do německého Haibachu a zúčastnili se pořádané řemeslné akce.

Součástí akce byla i slavností mše. Z řemesel muzejníci obdivovali pána se šňupavým tabákem a posoudili zručnost mladíka, který naklepával kosu. K poslechu zahrála místní kapela.

V rámci spolupráce jsme dodali také dva české řemeslníky. Pan Mikyška a pan Kotrbáček smontovali na místě část vodního kola a zahráli několik písniček na harmoniku.

Nechyběla ani prohlídka prací na výstavbě nového muzea a jeho vybavení. Naši kolegové s vybavením mlýna výrazně pokročili. Veškerá zařízení jsou komplet nová. Dochované originály budou vystaveny mimo stavbu. Otevření mlýna je plánováno na jaro 2016.

Naši partneři plánují oplatit naši návštěvu během září. Podívají se na hrad i do vodního mlýna v Hoslovicích.