Z dění…

Do Strakonic zavítali potomci rodu Zuckerů

Ve středu 1. 10. 2014 navštívila muzeum ve Strakonicích paní Barbara Gstalder.

Dědeček jejího otce byl Josef Zucker, syn Matyáše Zuckera, zakladatele fezové výroby rodu Zuckerů ve Strakonicích.

Paní Gstalder přijela do Strakonic i se svým manželem a svojí sestřenicí. Za doprovodu zaměstnankyně muzea si prohlédli expozici věnovanou fezové výrobě, navštívili židovský hřbitov, kde se zastavili u náhrobku rodu Zuckerů, a podívali se na tovární komplex na strakonickém Ostrově, který rod Zuckerů vlastnil.

Matyáš Zucker, původně podomní obchodník s textilním zbožím, zahájil výrobu fezů ve Strakonicích v roce 1847/1851. Fezy valchoval v blízkých Katovicích, kde byla i malá přádelna. V jeho živnosti pokračoval i jeho syn Josef Zucker. Příslušníci rodu Zuckerů provozovali výrobu fezů v čp. 4 a 5 na Velkém náměstí, čp. 153 u Písecké brány a v blízkých Katovicích. V 70. letech 19. století vystavěl Josef Zucker komplex továren na strakonickém Ostrově (východní část Ostrova). Nacházela se zde valcha, barevna a přádelna. Byl rozšířen i provoz v Katovicích. Po roce 1896, když začala klesat poptávka po fezech, zahájil Josef Zucker výrobu pokrývek, koberců a vlněných látek. Po vzniku Akciové společnosti rakouských továren na fezy se sídlem ve Vídni (1899) se Josef Zucker dostal do správní rady společnosti. Josef Zucker odešel do Vídně. Příslušníci rodu Zuckerů včas unikli před holocaustem do Ameriky. Za druhé světové války se v závodě označovaném U Zuckerů vyráběli papírenská síta, pokrývky hlavy, umělé květiny, slaměné zboží a protiplynové masky.