Z dění…

Středověký vodní mlýn Hoslovice – oprava dna pece

Řadu akcí na Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích již tradičně doplňuje pečení chleba a dalšího pečiva v místní peci. Při rekonstrukci areálu mlýna v letech 2006 – 2007 se dno pece neopravovalo a po letošní sezóně bylo nutné část cihel vyměnit. V souladu se Závazným stanoviskem Odboru kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje ze dne 27. 8. 2012, proběhla dne 5.11. rekonstrukce dna pece. Samotné opravě ještě předcházel 19.9. vstupní kontrolní den, kterého se zúčastnili zástupci NPÚ České Budějovice, Odboru kultury KÚ, Muzea středního Pootaví a dodavatelské firmy STAKA Český Krumlov, na kterém byl určen rozsah výměny poškozených cihel, specifikován ostře pálený druhotně použitý materiál na výměnu a tradiční hlína na vymazání spár. Dle požadavku památkové péče nebyl při rekonstrukci rozebírán vstupní otvor pece, práce se omezily pouze na zásahy do poškozeného dna. Po rozebrání dna u vstupu do pece byly šetrně vyjmuty poškozené cihly pouze ze střední části. Cihly z okrajových částí zůstaly na původním místě. Veškeré vyjmuté cihly byly roztříděny, očištěny a přebrány k případnému opětovnému použití. Po vyčištění celé pece byly doplněny cihly do jílovité hlíny, kterou na místo přivezla firma STAKA. Kontrola provedených prací se uskutečnila 13.11. s konstatováním, že pec může opět sloužit svému účelu. Vůně čerstvě upečeného chleba bude vítat návštěvníky mlýna i v nadcházející turistické sezóně.

Více ve fotogalerii.

Ing. Ludmila Koštová
ředitelka