Z dění…

Informace o opravě věže Rumpál pro veřejnost.

V souvislosti se zahájením opravy ochozu hradní věže Rumpál informujeme širokou veřejnost, že provoz v okolí věže bude v době opravy limitován. Z hlediska bezpečnosti je nutné se při pohybu osob nebo pořádání akcí na II. nádvoří strakonického hradu řídit pokyny stavební firmy VERTIGO Písek spol. s r.o.

Plánovaný termín realizace opravy je do 30. 4. 2012. V případě špatných klimatických podmínek může být prodloužen. V tomto případě vás budeme včas informovat.