Z dění…

Informace o návštěvě tělesně a zrakově postižených ve vodním mlýně.

Dne 7. 7. 2012 navštívilo Středověký vodní mlýn Hoslovice 42 zrakově a tělesně postižených ze Strakonic a 22 z Prachatic. I tomuto druhu návštěvníků má vodní mlýn co nabídnout. Zrakové vjemy jsme nahradili chuťovými a čichovými. Pekařský mistr návštěvníkům upekl chleba, česnekové placky a houstičky a pan mlynář uvedl do chodu mlýnské zařízení.

Akce se vydařila a počasí přálo.