Veřejné zakázky

Sklad zemědělského nářadí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sklad zemědělského nářadí.“ 

Předmětem veřejné zakázky je stavba skladu zemědělského nářadí na pozemku parc. číslo 1320 v KÚ Hoslovice.

Více v příloze.

 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sklad zemědělského nářadí.“

Na základě rozhodnutí zadavatele Vám sdělujeme, že jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána, v souladu s hodnotícím kriteriem nejnižší nabídkové ceny vč.DPH, nabídka uchazeče:

Jan Zábranský, Čestice 141, 387 19 Čestice

Více v příloze.