Veřejné zakázky

Oprava renesančního štítku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12, odst. 3) a § 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění „Oprava renesančního štítku hradního paláce“

Předmětem veřejné zakázky je oprava renesančního štítku na objektu hradního paláce na jižním průčelí strakonického hradu.

Více v přílohách.