Veřejné zakázky

Docházkový systém

Předmětem zakázky je dodávka variabilního docházkového systému a jeho nastavení, včetně napojení na mzdový systém, který zajistí automatický přenos podkladů o docházce ke zpracování mezd.

Specifikace zakázky v příloze.