Veřejné zakázky

Docházkový systém – výběr

Na základě rozhodnutí zadavatele Vám sdělujeme, že jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána, v souladu s hodnotícím kriteriem nejnižší nabídkové ceny, nabídka uchazeče:

SAITECH s.r.o., Havlíčkova 125, 411 55 Terezín