Soutěže

Soutěž

Muzeum středního Pootaví Strakonice vyhlašuje soutěž s názvem „O nejkrásnější Pootavskou kraslici“, která bude probíhat do 27. února 2015.

Do soutěže se může zapojit každý, kdo rád tvoří a umí vyrobit kraslici. Záleží pouze na jeho fantazii, jakou techniku zdobení si zvolí. Následně stačí, aby svůj nejhezčí výrobek – jeden kus takto ozdobeného vyfouknutého vajíčka – odnesl na podatelnu muzea nebo jej zaslal na adresu: Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice.

Všechny shromážděné kraslice budou vystaveny po dobu trvání velikonoční výstavy v kapitulní síni.

Soutěží se o věcné ceny, které tři vylosovaní výherci obdrží u příležitosti vernisáže dne 10. března 2015 od 16.00 hodin.

Kraslice, které si jejich autoři v termínu do 10. dubna 2015 nevyzvednou, budou uchovány a dále používány při různých muzejních akcích, výstavách i jiných příležitostech.

S obecnými pravidly a podmínkami soutěže se můžete seznámit na podatelně muzea.