Služby

 

Textilní výroba na Strakonicku

ve škole / v expozici muzea
 • obrazová prezentace
 • vývoj textilní výroby
 • počátky manufakturní fezové výroby
 • tovární textilní výroba
 

Strakonice a 2. světová válka

ve škole
 • prezentace dobových fotografií, vyhlášek, dokumentů, ukázka dobových filmů
 • k přednášce je možno využít panely s textem a dobovými fotografiemi, které byly vytvořeny pro výstavu Život za války, Strakonice v letech 1939-1945 (tato výstava byla realizována v roce 2010), tyto panely je možno do školy zapůjčit
 • hospodářství, nařízení, školství, průmysl, osvobození, odbojové skupiny
 

Městské opevnění Strakonic

ve škole
 • prezentace obrazového materiálu – veduty, fotografie, archeologické výzkumy
 • rozdíl mezi královskými a poddanskými městy, význam městského opevnění, pozbývání významu hradeb
 • vznik městský hradeb, jejich podoba, zánik hradeb a jejich památková ochrana
 • stručná historie městského opevnění v okolních městech
 

Od masopustu do Velikonoc (jarní zvyky)

ve škole / v rámci velikonoční výstavy
 • lidové a náboženské zvyky, období půstu, jednotlivé postní neděle, Velký pátek, Bílá sobota, zdobení vajíček, velikonoční pokrmy
 

Čas adventní, čas vánoční (od Martina po Tři krále)

ve škole / v rámci vánoční výstavy
 • sv. Ondřej, Barbora, Lucie, Vánoce, koleda, Nový rok, Tři králové