Služby

Výpovědi pamětníků druhé světové války

L. Jirka, B. Jirsová

Publikace zachycuje vzpomínky pamětníků z období druhé světové války, které spojuje vztah se strakonickým regionem. Výpovědi dokresluje obrazová příloha vytvořená z osobních fotografií a dokumentů pamětníků.

299 Kč

Objednávejte na tel. 380 422 608

Vydáno Muzeem středního Pootaví Strakonice

Přílohy

pametnici_obsah_verze2.pdf (719 KB)