Služby

Strakonicko za 1. světové války

Kateřina Šmídová

V roce 2018 uplynulo 100 let od ukončení 1. světové války a vzniku samostatné Československé republiky. Tato publikace seznamuje s válečnými příběhy občanů ze Strakonicka, s dopadem války na město a okolní vesnice, s vyhlášením samostatné republiky a v neposlední řadě i se sanitními vlaky, jenž vyjížděly právě ze Strakonic.

167 Kč

Objednávejte na tel. 380 422 608

Vydáno Muzeem středního Pootaví Strakonice