Služby

Strakonice a srpen 1968

Michaela Mikešová

V roce 2018 uplynulo 50 let od událostí přelomu srpna/září 1968. Publikace popisuje ty, které se staly ve Strakonicích – invaze vojsk Varšavské smlouvy, proměna nálady ve společnosti v období tzv. Pražského jara, změna politického klimatu Komunistické strany Československa apod. Součástí jsou autentické memoáry pamětníků.

60 Kč

Objednávejte na tel. 380 422 608

Vydáno Muzeem středního Pootaví Strakonice