Služby

Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku

F. Kašička, B. Nechvátal

Na 632 stranách poskytuje kniha znalosti o 143 lokalitách, doplněné 250 plány a 438 obrazovými předlohami.  Práce je určena nejen nové generaci historiků a badatelů, ale též široké laické veřejnosti se zájmem o historii jihočeského kraje. Obsáhlé resumé v němčině a angličtině zajišťuje dostupnost výsledků průzkumu i pro historiky ze zahraničí.

360 Kč

Objednávejte na tel. 380 422 608

Vydáno Muzeem středního Pootaví Strakonice