Služby

Hradiště na Strakonicku

P. Menšík, L. Stárková, V. Král

Publikace prezentuje sedm lokalit nacházejících se na Strakonicku – Láz, Libětice, Němětice, Katovice, Řepice, Skočice a Třebohostice. Popisuje jejich movitý charakter, historii poznání, výsledky povrchového průzkumu a výsledky metod moderní dokumentace. 

60 Kč

Objednávejte na tel. 380 422 608

Vydáno Muzeem středního Pootaví Strakonice