Služby

Hradec u Němětic

J. Michálek, M. Lutovský

Sídlo halštatské a raně středověké nobility v česko-bavorském kontaktním prostoru díl 1 (text + fotopříloha, 440 str.), díl 2 (kresby nálezů 209 tabulek), díl 3 (plány 1-65). Strakonice – Praha 2000. Obsáhlé německé resumé.

490 Kč

Objednávejte na tel. 380 422 608

Vydáno Muzeem středního Pootaví Strakonice