Služby

Konzervování-restaurování

Od roku 2011 funguje v Muzeu středního Pootaví konzervátorské pracoviště. Zaměřuje se především na konzervaci sbírkových předmětů muzea, zpracovává ale i předměty jiných organizací nebo soukromých osob.

Zajišťujeme především konzervaci (údržbu) předmětů, jsme ale schopni realizovat i rozsáhlejší restaurování, případně alespoň poradit další postup a odkázat na specialisty. Dílna se zabývá předměty prakticky ze všech materiálů – kovy, textil, useň, papír, dřevo, přírodniny, keramika, porcelán, sklo a další. Ke konzervaci každého předmětu se přistupuje individuálně, abychom předmět zachovali pokud možno v původní podobě a zároveň získali co nejvíce informací o konzervovaném předmětu.

Konzervují se také archeologické nálezy, které si obvykle žádají jiný postup práce než běžné předměty. Většinou se jedná o kovy (oceli, slitiny mědi), ale zabýváme se i nálezy z usně nebo dřeva.