Projekty

O projektu

Název projektu: Restaurování exponátů II.

Předmětem projketu je restaurování a konzervování movitých věcí:

 

Restaurování polychromované dřevořezby „Kristus na oslátku“

Restaurování cechovní korouhve

Restaurování 4 ks textilu-1 ks lidový křtící čepeček, 3 ks dracounových čepců

Restaurování souboru  17 ks podmaleb na skle

Obnova historických malovaných trámů