Projekty

Nové exponáty a restaurování

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Název projektu: Nové exponáty a restaurování

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0./0.0./16_073/0012018

Hodnota projektu: celkem 630 000 Kč včetně DPH ( z toho IROP a MMR 598 500 Kč včetně DPH, vlastní zdroje 31 500 Kč včetně DPH)

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2021

Bližší popis je v příloze.