Pro média

Tisková zpráva 01/2018 – rekonstrukce hradu

 

Strakonické Muzeum středního Pootaví uspělo v 52. výzvě IROP na rekonstrukci části NKP strakonický hrad patřící Jihočeskému kraji. Jedná se o částku 120 mil. Kč. Žádost byla podána 20. března 2017 a úspěšně prošla všemi stádii kontrol.

Předmětem rekonstrukce budou jednak stavební úpravy: expozice a sály budou vytápěny, takže budou v provozu po celý rok. Jistě tím bude rozšířena nabídka akcí a tím podpořen i rozvoj cestovního ruchu ve městě. Rekonstrukcí skladových prostor získá muzeum nové sály pro přednáškovou, výstavní a edukační činnost. Nové bude i sociální zařízení a prostor pro odpočinek. Jistě potěšující je, že hrad bude alespoň částečně zbaven bariér, a to výstavbou výtahu ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím. Návštěvníci jistě uvítají i nové expozice, které budou představovat 5 hlavních oblastí, které jsou pro naše město typické: textilní výroba, výroba motocyklů, zbraní a další prům. výroba ČZ, dudácká a loutkářská tradice. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikne zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti maltézského řádu ve spojení s historii města. Předmětem dotace je také restaurování nástěnných maleb a kamenných prvků v celém objektu.

Samozřejmě tato veliká stavební činnost si vyžádá i jistě oběti, a to v podobě uzavření objektu na 3 roky. Expozice muzea budou uzavřeny 30. 6. 2018, proběhne zde pouze výstava k I. sv. válce. Provoz kapitulní síně a ambitu bude ukončen k 31. 8. 2018, bude zde realizována velikonoční výstava, výstava výtvarných prací žáků ZUŠ a velká výstava k MDF ze soukromé sbírky Jeroena de Groota. Muzeum bude uzavřeno do poloviny roku 2021.

 

PhDr. Ivana Říhová

Ředitelka muzea

 

+420 380 422 600

         603 161 867