Pro média

Sekáč Podlesí ve vodním mlýně v Hoslovicích

Na 20. června si Muzeum středního Pootaví Strakonice připravilo ve vodním mlýně v Hoslovicích novou akci Sekáč Podlesí.

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky naklepávání kosy a hlavně přehlídku sekáčů, kteří pokosí vytyčené úseky trávy. Návštěvníci pak budou moci posoudit kvalitu posekané trávy, zda nejsou přetrhaná stébla apod.

 

Akci doplní vystoupení kulináře Petra Stupky, který návštěvníkům uvaří „vařbuchty“ s ovocným přelivem, vdolky a třemi druhy polévek. Příprava jídel a ochutnávka všech dobrot bude doplněna výkladem a předáváním receptů.

Aby ochutnávek nebylo málo, přítomni budou i zástupci partnerského Freilichtmusea z německého Finsterau. Ti předvedou výrobu másla, které budou podávat na přivezeném tmavém bavorském chlebu.

Opět nebudou chybět ani další ukázky řemesel (pletení košíků, drátkování, pedig), harmonikář, dílničky pro děti, komentované prohlídky a pouštění mlýnského kola.

 

S doprovodným programem se připojil i Ranč Hoslovice, který v tento den pořádá tradiční Rodeo a spolu s muzeem nabízí návštěvu obou míst za jednotné vstupné 90/40 Kč.

 

Samotnou akci Sekáče Podlesí mohou zájemci navštívit za 50/25 Kč.

Otevřeno od 10:00 do 17:00 hodin. Kulinář Petr Stupka do 16:00 hodin.

 

Vyřizuje:
Mgr. Lucie Kupcová
programový a marketingový pracovník
tel.: 380 422 607/734 123 299
e-mail: lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 11. 6. 2015