Pro média

Předmět měsíce června - Plánkova knihovna

Každý měsíc Muzeum středního Pootaví Strakonice vystavuje ve vstupní hale muzea zajímavý předmět ze svých depozitářů. Návštěvníci tak mají jedinečnou šanci prohlédnout si předměty jinak skryté. A jelikož v tomto roce uplyne 150 let od úmrtí Jan Vlastislava Plánka, milovníka a sběratele českých knih, vystavuje muzeum část tzv. Plánkovy knihovny.

Muzejní knihovna
Počátky strakonického muzea lze datovat do poslední dekády 19. století, kdy se shromažďovaly exponáty pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. Od počátku měla kniha jako historický doklad minulosti velký význam, často se stávala základním sbírkovým předmětem nově vznikajících muzeí.

V roce 1899 ukončila Musejní společnost ve Strakonicích činnost, ale 320 knih bylo dobře uchováno a tyto knihy pak byly základem knihovny nového muzea, které založil v roce 1923 Jan Dyk.

Součástí muzejní knihovny je i takzvaná Plánkova knihovna. Jedná se o část knihovny vlastence Jana Vlastislava Plánka, přítele Františka Ladislava Čelakovského. Tyto knihy se podařilo zakoupit obci strakonické v září roku 1924 od Plánkových dědiců. Další část, především noviny a časopisy, se do muzea dostala darem Plánkova syna Rudolfa.

Jan Vlastislav Plánek
(*1789 Vlachovo Březí, †1865 Strakonice)

Plánek byl prostý řemeslník, truhlář. Kromě svého řemesla se zajímal o četbu, pokoušel se o psaní básní v češtině, byl zaujatým vlastencem. Když přišel do Strakonic, stal se otcovským přítelem Františka Čelakovského. Na mladého básníka měl významný vliv. Přátelství s Čelakovským bylo plodné pro obě strany. Při svých společných besedách hovořili mimo jiné o hospodářských, kulturních a politických otázkách. Ve Strakonicích Plánka navštěvovali významní muži české kultury jako Josef Jungmann, Jan Evangelista Purkyně, Jakub Malý, Chmelenský či Kamarýt.

Vyřizuje:
Mgr. Lucie Kupcová
programový a marketingový pracovník
tel.: 380 422 607/734 123 299
e-mail: lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 9. 6. 2015