Pro média

Žár pravdy nezhasí

Až do 26. června mají obyvatelé Strakonic možnost shlédnout zajímavou výstavu umístěnou na ArtWallu v Želivského ulici. Zajímavou formu prezentace zde využilo Muzeum středního Pootaví Strakonice, které zde vystavuje poprvé a hned netradičně. Představuje svůj Komiks o životě Mistra Jana Husa s názvem Žár pravdy nezhasí.

Nápad představit se veřejnosti za hranicemi muzejních expozic se objevil v loňském roce. Muzeum se připravovalo na připomínku výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa a mezi jinými akcemi napadlo Bc. Elišku Švecovou také přestavit Jana Husa formou komiksu a umístit jej právě na ArtWall. U sdružení ArtWall se tento nápad setkal s pozitivním ohlasem a bez jejich vstřícnosti a spolupráce by tento projekt nemohl být realizován.

Na komiksu pracovaly dvě autorky z řad zaměstnanců muzea – zmiňovaná Bc. Eliška Švecová a Mgr. Nela Vadlejchová. Společně vytvořily nejen scénář komiksu, ale i kresby. Komiks Žár pravdy nezhasí je kreslený z části ručně (perem a tuší) a z části dotvořený v počítači. Práce trvala asi jeden měsíc.

Název komiksu je převzat z nápisu na pomníku mistra Jana Husa v Rennerových sadech. Historii pomníku je věnovaný poslední panel komiksu. V rámci vernisáže, 23. 5. 2015, byly na chodníku také nakresleny křídou stopy, které ArtWall s pomníkem symbolicky propojovaly.

V komiksu není důraz kladen ani tolik na životní osudy Jana Husa, jako spíše na mistrův odkaz a symboliku boje za pravdu. „Zároveň jsme také chtěli prezentovat práci muzea mimo naše obvyklé prostory a přiblížit se tak i těm, kteří do muzea obvykle nechodí“: uvedla jedna z komiksových autorek Nela Vadlejchová.

Projekt ArtWall Strakonice – otevřená galerie pod širým nebem. Týká se prezentace umění ve veřejném a otevřeném prostoru. Mezi hlavní záměry patří upozornit veřejnost na lokální tvorbu, představit ji a skrze ni dát možnost navázat novou spolupráci mezi lidmi, kteří by se za normálních okolností možná v tvorbě vůbec nesetkali. Vzbudit v lidech, kterým není lhostejná úroveň kultury v tomto prostředí touhu po inovaci a motivaci se na ní podílet.

Podnětem k vytvoření tohoto projektu byla absence jakéhokoli legálního prostoru k představení existující / nově vznikající tvorby ve Strakonicích. Umožnit případným zájemcům se zadarmo prezentovat v galerii pod širým nebem (a rozšířit tak svoji tvorbu do povědomí obyvatel města), inspirovat další autory k vlastní tvorbě a případně k uspořádání výstavy v tomto místě.

Projekt byl odstartován 5. května 2012 vernisáží k výstavě nazvané Můj prostor. Iniciátorem tohoto projektu je neformální skupina Jsme Strakonice, Od 15. 9. 2012 je oficiálním provozovatelem sdružení SunCab.

Více zde: http://www.artwallstrakonice.cz/o-nas/

 

Autorka komiksu:
Mgr. Nela Vadlejchová
konzervátorka muzea
e-mail: nela.vadlejchova@muzeum-st.cz
tel.: 380 422 603

 

Strakonice 8. 6. 2015