Pro média

Husitská muzejní noc 2015 v Muzeu středního Pootaví Strakonice

Husitská muzejní noc, jako součást projektu Husitství a Strakonice, kterým se Muzeum středního Pootaví Strakonice připojilo k řadě celokrajných akcí v rámci projektu Jižní Čechy husitské, se v sobotu 23. května těšila velkému zájmu veřejnosti ze Strakonic i širokého okolí.

Zajímavý program, který byl dlouho dopředu pečlivě připravován, byl zahájen bitvou o strakonický hrad mezi johanity a husity, kteří chtěli dobít hrad a získat tak velký majetek maltézských rytířů. Do dění se zapojilo více než 60 účinkujících ze spolku CIVITAS PRAGENSIS a dalších historických skupin. Napínavou bitvu sledovaly na ochozu hradního příkopu stovky malých i velkých diváků, které do dění na bojišti uváděl výborný komentář a zážitek ještě umocňovala hudba. Husitské ležení na III. hradním nádvoří bylo po celý den přístupné veřejnosti. Bojovníci zde zájemcům představili husitské zbraně, taktiku boje, střelnici a dobové oblečení z počátku 15. století.

Také program v muzejních expozicích byl návštěvnicky zajímavý. Celé rodiny se převlékaly stylizovaných středověkých oděvů a pořizovaly si fotografie. Kdy se stane, aby tatínek byl johanitský rytíř nebo husita a maminka dvorní dáma nebo královský šašek? Hrad byl také plný smíchu krásných malých princezen a rytířů, kterým s výrobou korunek a rytířských helem pomáhaly ve výtvarných dílničkách pracovnice muzea. Zájem byl dlouho do noci i o pamětní list středověkého písaře.

Příjemný den doplnila podvečerní vernisáž výstavy artwallu „Žár pravdy nezhasí“ věnovaná životu Mistra Jana Husa a večerní koncert plzeňské historické skupiny Holba v jedinečných prostorách kapitulní síně.

Husitskou muzejní noc, která probíhala od 14 do 23 hodin, navštívilo celkem 2 324 lidí. Ani déšť ve večerních hodinách neodradil zájemce vystoupat na hradní věž Rumpál a dopřát si pohled na noční Strakonice a okolí.

Ing. Ludmila Koštová

zástupce ředitele

tel. 380 422 610; 739 468 095

e-mail: ludmila.kostova@muzeum-st.cz