Pro média

Erotika aneb co skrývá muzejní sbírka

Úsměv a zájem pánského oka může vzbudit i inventarizace písemností a tisků. Svědectví doby tak nepřinášejí jen sbírkové předměty samotné, ale i způsob jejich uložení v muzejních sbírkách.

 

V každé sbírkotvorné organizaci musí být každý rok splněna inventura majetku. V muzeu vedle inventury majetku probíhá každoročně také inventura části sbírkových předmětů. A to tak, aby celá sbírka čítající 33 210 inventárních čísel byla zkontrolována v průběhu 10 let. V loňském kalendářním roce provedla tříčlenná komise Muzea středního Pootaví Strakonice složená z jedné dámy a dvou pánů inventarizaci podsbírky písemnosti a tisky, kde jsou uložené pozůstalosti po významných osobnostech regionu. V pozůstalosti Karla Černého se nachází několik stovek ex libris, které vytvořili místní malíři. Ex libris je papírová nálepka, která se umisťovala na vnitřní stranu knižní obálky. Vyjadřovala vlastnický vztah určité osoby k danému výtisku. Mezi kresbami různých námětů se v pozůstalosti Karla Černého objevují kresby s lehce erotickým námětem uložené dnes již v otevřené obálce s otiskem razítek a důležitým sdělením: „Nesmí se otevřít, leda jen se souhlasem ředitelství muzea v Strakonicích“. Tak naši předci, a to nejen muzejní pracovníci, dbali na mravnost. V dnešní době, kdy se erotický podtón objevuje ve všech sdělovacích prostředcích a mnohé firmy na něm zakládají své reklamy, nám toto upozornění přijde úsměvné.

 

 

Mgr. Blanka Jirsová
historik
tel.: 380 422 609
e-mail: blanka.jirsova@muzeum-st.cz

Strakonice 24. 4. 2015