Pro média

Kresba a grafika Tomáše Němejce

Ve čtvrtek 30. dubna proběhne v Zámecké galerii strakonického hradu od 16 hodin vernisáž výstavy Kresba a Grafika autora Tomáše Němejce. Výstava zde bude k vidění od 1. do 31. května, úterý až neděle 13-16 hodin. Vstupné dobrovolné.

Tomáš Němejc uvádí, že většina prací se bude týkat problematiky teritorií, pohybu a pobývání člověka v přírodě. „Toto téma jsem začal řešit už před několika lety, v souvislosti se svým potulováním okolo řeky nebo v lesích a sledováním vodního ptactva. Vlastně už moje diplomová práce byla zaměřena na mapování prostoru, přirozeného pohybu tvorů v něm a narušování tohoto prostoru člověkem. Tehdy jsem se snažil kresby řešit mnohem úsporněji a stylizovaně, ovšem postupem času jsem se vrátil opět k popisnější formě a začal jsem se věnovat hlavně tématu pozorovatelů. Motiv pozorovatele, skrytého nebo zabředlého v nějakém terénu nebo vegetaci je pro mě pořád živý, zvláště také proto, že stejnou situaci zažívám i já sám, když si vyrazím s dalekohledem do nějakých mokřadel nebo jen po břehu řeky. V současnějších drobnějších kresbách si zkouším zachytit pozorovatele vysílené nebo dokonce zemřelé při příliš dlouhém čekání.“ uvádí dále.

U autora jde často spíše o kresebné fragmenty, které mají málokdy formu dokončených a vytříbených obrazů. Jsou to spíše skici k obrazům, k jejichž realizaci se díky pracovnímu shonu dostává.
Na výstavě budou prezentovány kresbičky úplně titěrné, které si kreslí pro zábavu, až po kresby dokončené velkoformátové.

V rámci vernisáže vystoupí muzikanti z uskupení Wessele.

 

 

Vyřizuje:
Mgr. Lucie Kupcová
Propagační a marketingový pracovník
tel.: 380 422 607/734 123 299
e-mail: lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 23. 4. 2015