Pro média

Rozsáhlá stavba v prostoru bývalého židovského ghetta

Na přelomu února a března provádělo archeologické pracoviště Muzea středního Pootaví Strakonice archeologický dohled při dostavbě Obchodního Centra Maxim ve Strakonicích. Stavba probíhala v prostoru bývalého židovského ghetta. Odkryty byly základy zdiv rozsáhlé stavby.

Po prostudování starších plánů sledované oblasti z konce 19. století, můžeme říci, že tato zdiva nenáleží původní zástavbě (čp. 75 a 76) osady Bezděkov z konce 19. století a nepatří ani strakonické synagoze, která byla vystavěna v roce 1860, uvedl archeolog muzea Eduard Červenka. Stavba se nachází zhruba 20 metrů východně od synagogy. Odkrytá zdiva náleží starší rozsáhlé stavbě, která zde stávala před drobnou zástavbou sanovanou v 70. letech 20. století. S velkou pravděpodobností se jedná o velkou stavbu vyobrazenou na vedutě Strakonic z roku 1781, která stávala jižně od panského hostince na soutoku řek Otavy a Volyňky. Stavba by mohla také souviset s nejstarší písemnou zmínkou o osadě Bezděkov z roku 1318, ve které je zmiňována škola založená maltézským řádem v prostoru před hradem. Archeolog ještě dodává: „Absence nálezů v blízkosti zdiv nám bohužel neumožnila stavbu blíže datovat.“

Kontakt:
Mgr. Eduard Červenka
archeolog
tel.: 380 422 602/737 050 998
email: eduard.cervenka@muzeum-st.cz

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Mgr. Lucie Kupcová
Propagační a marketingový pracovník
tel.: 380 422 607/734 123 299
e-mail: lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 3. 4. 2015