Pro média

Historické fotografie strakonického muzea

Muzejní knihovnice paní Ludmila Vilánková nabízí pohled do sbírky Muzea středního Pootaví Strakonice, kterou spravuje. “V muzejní sbírce jsou kromě trojrozměrných předmětů také historické pohlednice a fotografie. Většinu fotografií muzeum získává darem od občanů” říká.

V průběhu celého minulého roku jsme dostávali ručně zhotovená alba od našeho velkého příznivce, člena bývalého strakonického fotoklubu pana Františka Zemena. Na toulkách s fotoaparátem se s ním můžete potkat nejen v okolí Strakonic, ale především v různých koutech Šumavy.

Celá léta byl pan Zemen dvorním fotografem Prácheňského souboru. Fotil vystoupení, festivaly, souborové události a oslavy. Mohli jsme se s ním setkávat i na různých sportovních a kulturních akcích nejen ve městě – na motocyklových soutěžích, koňských dostizích, fotbalových zápasech, sportovních událostech, Skupových Strakonicích, dudáckých festivalech, na oslavách 1. máje. František Zemen má perfektně uspořádaný archiv svých fotografií. Všechny fotografie, které dokumentují různé události včetně urbanistických proměn v průběhu několika desetiletí ve Strakonicích a okolí, jsou vyhotovené v malých formátech a z nich teď pan Zemen vlastnoručně vyrábí alba formátu A4. Na každé stránce je 6 – 9 náhledových fotografií seřazených jak podle událostí, tak chronologicky. Tato alba pan Zemen postupně dává k uložení a zpracování Muzeu středního Pootaví.

Podle paní Vilánkové jsme převzali již 26 ks alb s více než 8 tisíci fotografií. Alba jsou nazvaná například Mezinárodní dudácký festival 1 – 9, Prácheňský soubor, Žena (fotografická soutěž), Strakonice, Strakonicko, Strakonice – události, 1. máj. Všechna tato alba jsou pro naše muzeum velmi cenná, tím spíše, že jednotlivé fotky jsou datovány a popsány.

 

Více informací:
Ludmila Vilánková
knihovnice
tel.: 380 422 605
e-mail: ludmila.vilankova@muzeum-st.cz

 

Strakonice 12. 3. 2015