Pro média

Hodnocení sezony 2014

V roce 2014 Muzeum středního Pootaví Strakonice uspořádalo 16 výstav, 9 koncertů, 15 komentovaných prohlídek a workshopů, 30 přednášek, 18 akcí a dalších 8 akcí ve spolupráci s jinými subjekty.
Celková návštěvnost byla 52 324. Oproti minulým rokům jde o nárůst. Pro srovnání s rokem 2012 o 714 návštěvníků a s rokem 2013 o 2497 návštěvníků více (v roce 2013 jsme zaznamenali propad, který zapříčinilo špatné počasí hlavně během venkovních akcí).

Obecně vzrostla návštěvnost všech akcí na strakonickém hradě, mírný pokles jsme zaznamenali opět během akcí v Hoslovicích, které jsou výrazně ovlivněny již zmíněným počasím a návštěvnost výstav ve výstavních sálech muzea. Vzrostla návštěvnost výstav v kapitulní síni, Zámecké galerii a také návštěvnost expozic muzea. Nárůst jsme zaznamenali i u běžných prohlídek areálu vodního mlýna a přednášek pořádaných muzeem.

Muzeum připravilo o 2 výstavy, 12 komentovaných prohlídek a workshopů, 2 koncertů, 2 akcí na hradě a 2 přednášek více než v roce 2013. Ve vodním mlýně uvedlo 2 nové akce a to Vyhánění dobytka na pastvu, které připravilo ve spolupráci s Rančem Hoslovice a Keramický den. Poprvé jsme také uskutečnili menší setkání mlynářů v rámci chystaného otevřeného vzpomínkové cyklu „Jak se žilo na mlýně“ a získali tak povědomí o sobě samých. Dorazilo 20 účastníků. Vybudovali jsme také plánovaný přístřešek, kde návštěvníkům chceme ukázat další zemědělské zařízení, které bylo doposud uložené v depozitářích.

Mezi nejnavštěvovanější akce v Hoslovicích v roce 2014 patřily Domácnost paní mlynářky (801), Zakončení sezony spojené s přípravou zabijačkových dobrot (743) a Velikonoce na mlýně (594). Na strakonickém hradě pak Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem (7000), Loutková muzejní noc (623), Den otevřených dveří (298) a akce ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Hrad žije tancem a muzikou (500). Z výstav byly hojně navštěvované výstava Dudy otevřená v rámci Mezinárodního dudáckého festivalu a vánoční výstava Chuť a vůně Vánoc. Zvýšila se také účast na vernisážích a to o 114 návštěvníků (730). Největší návštěvnost měla bezesporu vernisáž vánoční výstavy a vernisáž mladého strakonického umělce Pavla Koubka v Zámecké galerii.

V roce 2014 se v muzeu pokřtily i 2 publikace. Výpovědi pamětníků druhé světové války autorů L. Jirky a B. Jirsové. A Muži na správné straně Dušana Vávry.

Nově v listopadu muzeum přijalo do svých řad muzejního pedagoga a díky tomu mohlo na konci roku uspořádat několik vánočních dílen pro mateřské a základní školy. Zúčastnilo se jich necelých 200 žáků.

Pokračovala také spolupráce s bavorským spolkem pro záchranu hradní zříceniny, Förderverein zur Erhaltung der Burgruine und Heimatpflege v Haibachu. V tomto roce se započalo se stavbou nového Muzea mlýnů v blízkosti Haibachu. Opět jsme se navzájem podíleli na společných akcích a uskutečnili druhý plánovaný seminář, tentokráte v bavorském Haibachu, kde jsme měli možnost prohlédnout si novou budovu muzea a pokračující práce v interiéru.

Pro rok 2015 opět chystáme několik novinek a to nejen v rámci akcí, kterých opět přibude, ale také v celkové koncepci a profilaci muzea.

 

Kupcová Lucie
propagační a marketingový pracovník
tel.: 380 422 607/734 123 299
e-mail: lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 9. 3. 2015