Pro média

Objev sekery z mladší doby bronzové

Další z oblastí činnosti muzea, která není návštěvníkům až tak viditelná, je archeologická činnost. Také díky ní se do muzea dostávají vzácné, ale i zcela „obyčejné“ věci dokumentující život našich předků. Nyní archeologové získali sekeru z mladší doby bronzové v katastru obce Velká Turná.

Začátkem letošního roku nalezl pan Martin Kareš na katastru obce Velká Turná sekeru z mladší doby bronzové. Sekeru ihned po objevu přinesl na archeologické pracoviště Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. Zaměstnanci muzea společně s kolegy z Českých Budějovic provedli zaměření místa nálezu a povrchový průzkum v okolí. Bohužel s negativním výsledkem. Nález kompletně zachovalé bronzové sekery významně přispěl k archeologickému poznání sledované oblasti.

Více informací:
Archeolog muzea
Mgr. Eduard Červenka
e-mail: eduard.cervenka@muzeum-st.cz
tel.: +420 737 050 998

 

Strakonice 18. 3. 2015