Pro média

03/2015 - Strakonické muzeum obohatilo své sbírky

Jednou z oblastí činnosti muzea, která zůstává návštěvníkům skryta, je jeho sbírkotvorná činnost. Právě díky ní se do muzea dostávají vzácné, ale i zcela „obyčejné“ věci dokumentující život našich předků. Vám, našim návštěvníkům, se potom představují formou různých výstav či expozic.

Takových předmětů se k 31. prosinci 2014 ve sbírce Muzea středního Pootaví ve Strakonicích nacházelo 33.229. V loňském roce se podařilo získat, někdy vlastním výzkumem, někdy darem či koupí, dalších 118 sbírkových předmětů. Mezi nejzajímavější patří plzeňský ženský kroj, který byl vyroben ve 20. – 30. letech 20. století na Plzeňsku. Vlastnila ho Anna Křišťanová, aktivní členka národopisného spolku v Plzni, která zemřela za druhé světové války v koncentračním táboře. Kroj zachovala jako rodinné dědictví její sestra a později ho předala své dceři Marii. Marie Nováková, provdaná Podhorská, nosila kroj na mnoha dudáckých slavnostech ve Strakonicích i jinde.

 

František Lukeš
kurátor sbírkového fondu muzea
e-mail: frantisek.lukes (zavináč) muzeum-st.cz
tel.: 380 422 609