Pro média

Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem

V neděli 30. listopadu ve 14:00 hodin byly ukončeny Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem, které si pro širokou veřejnost připravilo Muzeum středního Pootaví Strakonice a Městské kulturní středisko Strakonice.

Třídenní adventní trhy opět zaplnily všechny tři nádvoří strakonického hradu. I. nádvoří patřilo hlavně stánkům a řemeslu. II. nádvoří bylo centrem kulturního programu a na III. nádvoří byly připraveny atrakce pro nejmenší účastníky.

Letošnímu ročníku, více než kdy jindy, nepřálo pouze počasí, ale také přízeň návštěvníků, která se dle kvalifikovaného odhadu pohybovala kolem 7 tisíc. Necelá čtvrtina pak navštívila i výstavu muzea v kapitulní síni Chuť a vůně Vánoc.

Kulturní středisko nabídlo na 17 interpretů, soutěž, vernisáž výstavy reprodukcí děl malíře Josefa Lady, dobové kolotoče a několik workshopů. Muzeum připravilo 68 stánků s prodejem řemeslných výrobků či tradičním občerstvením, ukázky práce kovářů a dvě vánoční výstavy v kapitulní síni a Zámecké galerii. Mezi nejoblíbenější atrakce již tradičně patřilo sobotní otevření bran pekelných, soutěž malých čertíků a pohádky pro nejmenší.

Na trhy navázalo i Slavností zahájení adventu na Velkém náměstí, kam ještě v neděli zavítalo na 700 návštěvníků.

 

Vyřizuje: Mgr. Lucie Kupcová
vedoucí oddělení programu a propagace
tel.: +420 380 422 607/+420 734 123 299; e-mail: lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 1. 12. 2014