Pro média

Paměť mlýnů

Muzeum středního Pootaví Strakonice připravilo ve spolupráci se Strakonickou televizí a za finanční podpory Jihočeského kraje dva nové filmy zachycující staré mlýny a mlynářství na Strakonicku, které uvede ve čtvrtek 23. října v kapitulní síni strakonického hradu od 17 hodin.

 

Vodní mlýn Hoslovice

Film dokumentuje průběh rekonstrukce celého areálu Vodního mlýna v Hoslovicích. Přenese nás do doby před rekonstrukcí mlýna, ukáže stavební zásahy a vyčíslí celkové finanční náklady vydané z různých grantových prostředků. Dále zachycuje komentáře k průběhu rekonstrukce v podání tehdejší ředitelky muzea PhDr. Ivany Říhové, technického dozoru investora Jiřího Urbánka, radního Jihočeského kraje Ing. Františka Štangla a následujícího ředitele muzea PhDr. Miroslava Špeciána. Zajímavé je i hodnocení areálu vodního mlýna panem Luďkem Štěpánem, předním českým odborníkem na mlynářství, zakladatelem a dlouholetým ředitelem skanzenu Veselý Kopec na Vysočině.

Dozvíte se, proč se na budovu mlýna musela použít rákosová krytina, uvidíte, jak se pokládala, které zdi byly v havarijním stavu, jak byl mlýn postižen dřevokaznou houbou a nakonec, jak byl celý objekt zabezpečen.

 

Nemelem, nemelem…

Tento film dokumentuje několik bývalých otavských mlýnů ve Strakonicích a okolí. Představuje potomky místních mlynářů, kteří vyprávějí o novodobé historii mlýnů a osudu poslední generace mlynářů.

 

Vstupné 20 a 10 Kč

 

Vyřizuje: Mgr. Lucie Kupcová

vedoucí oddělení programu a propagace

Tel.: 380 422 607/734 123 299; email: lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 15. 10. 2014