Pro média

Johanitská komenda: Vzkříšení prostoru

V neděli 12. října uvede Soňa Nováková v prostorách kapitulní síně strakonického hradu výstavu jednoho dne – jednodenní site specific projekt současného umění. V rámci nedělního dne se od 10 do 16 hodin představí umělci Matěj Frank a Petra Lacinová.

Johanitská komenda: Vzkříšení prostoru je jednodenní site specific projekt současného umění v prostorách bývalé johanitské komendy ve Strakonicích. Název výstavy nese trojí význam: Vzkříšení jednak vyjadřuje osvobození ve smyslu očištění a vyprázdnění prostoru od veškerých předmětů v něm umístěných, dále je symbolem oživení středověkého prostoru současnými intermediálními intervencemi, které v reakci na historii, tradici místa a génius loci vdechnou středověkému klášteru nový život i atmosféru. V přesvědčení, že umění představuje určitý předstupeň "duchovnosti", chce být vzkříšený prostor, ve svém dalším významu, schopen zprostředkovat mystický zážitek.

Koncepce výstavy vychází z interpretace středověkého kláštera jako světa jakéhosi ideálního božího města, mikroměsta ve skutečném městě. Místo se řídilo svým vlastním řádem a prostorem. V kapitulní síni se řádoví bratři společně setkávali. Ambit je vybízel k rozjímání, meditaci a hledání vlastní duše. Kostel jako nejsvětější místo sloužil k samotné liturgii. Odedávna byl sakrální prostor pevně spjat s uměním a společně s ním tvořil naprosto svébytnou jednotku. Objednavatelé si do svých sídel i svatostánků zvali nejvyhlášenější umělce své doby nebo se alespoň snažili přiblížit aktuálním uměleckým tendencím. Na druhou stranu nebyl středověký obraz jen estetickou dekorací, ale měl sílu a moc. Byl médiem mezi jednotlivcem a vyšší nadpozemskou sférou.

Toto dřívější sepjetí duchovního života s uměním své doby bylo i impulsem pro uspořádání této výstavy. Propojení současného umění s prostorem ambitu, který dříve sloužil duchovnímu rozjímání, má prostoru navrátit jeho duchovní rozměr. Současné umělecké intervence v reakci na místní a historickou tradici s odkazem na původní funkce středověkého kláštera podpoří samotný prostor a génius loci johanitské komendy a zprostředkují nevšední prožití a vnímání místa.

Výstava je pokusem o prezentaci alternativního zacházení se specifickým „výstavním“ prostorem a pokusem o koexistenci současné umělecké tvorby se sakrálním prostorem v rámci Strakonic. Soňa Nováková jej připravila za spolupráce Muzea středního Pootaví Strakonice.

Program:

12.00 Komentovaná prohlídka (Soňa Nováková)

13.00 - 14.00 Performance (Matěj Frank)

14.00 - 16.00 Raut

 

Více o umělcích:

Matěj Frank- http:// mattejfrank.blogspot.cz/

Petra Lacinová – http://petralacinova.com/

 

Kurátorka výstavy: Soňa Nováková

728 793 992

 

Strakonice 6. 10. 2014