Pro média

Výměna doškové krytiny dokončena

Od 5. srpna 2014 probíhala v areálu národní kulturní památky vodního mlýna v Hoslovicích výměna doškové krytiny na budově chléva. K výměně bylo přistoupeno po závažném poškození střechy v důsledku krupobití v červenci 2012.

I přes nepřízeň počasí v uplynulých dnech se podařilo dodržet předpokládaný termín dokončení a 13. srpna bylo dílo bez vad a nedodělků převzato. Převzetí se zúčastnil za zhotovitele díla František Pavlica, dále zástupci objednatele a památkové péče KÚ Jihočeského kraje. Bylo konstatováno, že dílo bylo provedeno v souladu se Závazným stanoviskem vydaným odborem kultury a památkové péče Jihočeského kraje.

Nová došková krytina byla položena tradiční technologií, původní prvky konstrukce krovu chléva včetně latí nebyly výměnou dotčeny. Výměnu krytiny provedl doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty, držitel ocenění ministra kultury „Nositel tradice lidového řemesla“, který vyrábí došky starým způsobem ze žitné slámy, vázané pouze slámovým povříslem, bez použití jiného materiálu.

Vidět tradiční technologii pokládky došků si nenechali ujít jak odborní pracovníci z řad památkové péče, tak i další odborná veřejnost a média. Společně s návštěvníky areálu mohli obdivovat zručnost doškařů a měli i jedinečnou příležitost se o výrobě došků a jejich pokládce dovědět řadu zajímavostí přímo od pana Pavlici, který velice vstřícně a ochotně na dotazy odpovídal.

Za výměnu plochy o rozloze 250 m2 uhradí Muzeum středního Pootaví Strakonice ze svého rozpočtu, jako správce areálu vodního mlýna Hoslovice, částku 405 tis. Kč bez DPH.

 

Ing. Ludmila Koštová

pověřený zástupce ředitele

tel.: +420 739 468 095

e-mail: ludmila.kostova@muzeum-st.cz

 

Strakonice 14. srpna 2014