Pro média

Dudy aneb To nejzajímavější ze sbírky strakonického muzea

U příležitosti 120. výročí založení strakonického muzea a konání XXI. Mezinárodního dudáckého festivalu otvírá příští týden muzeum další letošní výstavu – tentokrát výhradně ze svých fondů. A co jiného by mělo v době MDF představit než dudy a předměty vztahující se k této problematice.

Historie

V souvislosti s muzeem se dudy objevují již koncem 19. století, kdy jsou jmenovány v seznamu předmětů zaslaných do Prahy na Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895), kde mj. vystupovali i dudáci z našeho regionu.

Důležitým základem muzejní dudácké sbírky se stala obsáhlá dudácká pozůstalost po Jaroslavu Formánkovi, kterou v roce 1939 věnovala do muzea jeho choť Milada Formánková. Postupně předmětů s dudáckou tématikou přibývalo a dudáctví se zařadilo k nosným tématům muzea. To souviselo také s tradicemi našeho regionu, kde lidová hudba a dudy měly silné kořeny. Ve 20. století ve Strakonicích působilo několik významných osobností, které dudáctví propagovaly a zasloužily se o jeho renesanci.

Až do roku 1962 prezentovalo muzeum dudy pouze jednotlivě. V tomto roce došlo k rozšíření muzejní expozice o dudácké oddělení. V 70. letech 20. století se v muzeu objevuje první samostatná expozice strakonických dudáckých tradic a vývoje dudáctví, v roce 1983 došlo k nové instalaci. Scénář tehdy vytvořil Josef Režný, který ji zaměřil na vývoj dud nejen u nás, ale i ve světě. V souvislosti s nutností navrátit některé zapůjčené předměty českým muzeím pak byla v roce 2002 vytvořena expozice nová, která se věnuje hlavně české dudácké tradici. Do budoucnosti počítá strakonické muzeum s dalšími úpravami a rozšířením dudácké expozice. Kromě toho se dudy vystavují během různých krátkodobých výstav, téma dudáctví se objevilo i v publikační činnosti muzea a některých dalších muzejních akcích. Při vernisážích ožívá expozice dudáckou muzikou.

Samozřejmě důležitá je samotná sbírkotvorná činnost. Dnes má strakonické muzeum největší muzejní sbírku dud a předmětů vztahujících se k dudáctví v celé České republice a cíleně se ji snaží dále rozšiřovat. Sbírka obsahuje na 40 kompletních dud, více než 100 různých samostatných součástek tohoto nástroje, několik desítek dalších hudebních nástrojů mnohdy souvisejících s vývojem dud, přes 1800 různých předmětů vztahujících se k tématice dudáctví (plakátů, pozvánek, keramických či textilních artefaktů, písemností, fotografií, pohlednic, obrazů, plastik, časopisů, knih, audio a video nosičů, výsledků z terénních sběrů ad.) a více než 2500 vyobrazení v samostatné ikonografické doprovodné dokumentaci.

Výstava dud představí hlavně předměty dlouhodobě uložené v muzejním depozitáři – takže některé z nich budou moci návštěvníci vidět po delší době.

Vernisáž výstavy se uskuteční v kapitulní síni dne 19. srpna od 17 hodin. Výstava bude pro veřejnost otevřena až do 14. září 2014.

 

Kurátorka výstavy:

Mgr. Irena Novotná

etnografka

 

Kontakty:

Tel.: 380 422 608

e-mail: informace@muzeum-st.cz

Strakonice 13. 8. 2014