Pro média

VÝMĚNA DOŠKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY V AREÁLU VODNÍHO MLÝNA V HOSLOVICÍCH

Vstupním kontrolním dnem 5. srpna 2014 začala výměna doškové střešní krytiny budovy chléva v areálu národní kulturní památky vodního mlýna v Hoslovicích. Za účasti zástupců NPÚ České Budějovice, odboru památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a vedení Muzea středního Pootaví Strakonice byla stavba předána dodavateli, kterým je doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty, držitel ocenění ministra kultury „Nositel tradice lidového řemesla“. Pan Pavlica vyrábí ze žitné slámy došky starým způsobem, jsou vázané pouze slámovým povříslem, bez použití jiného materiálu.

„Došková střecha chléva byla poškozena krupobitím 3. července 2012. Následně začalo do památkového objektu zatékat, v poškozené krytině se začala držet voda a začal se zde masivně objevovat mech. Akutní oprava byla smluvně s panem Pavlicou zajištěna již na rok 2013, ale z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v době zrání slámy nebylo možné vyrobit tradičním způsobem dostatečné množství kvalitních slámových došků a výměna musela být, po vzájemné dohodě, odložena na rok 2014“, říká Ludmila Koštová, ředitelka Muzea středního Pootaví Strakonice, které má areál vodního mlýna v Hoslovicích ve správě.

Výměna bude provedena v souladu se Závazným stanoviskem odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje. Nová došková krytina bude položena tradiční technologií, původní prvky konstrukce krovu chléva, včetně latí, nebudou dotčeny. Jedná se o plochu cca 250 m2, cena díla je 405 tis. Kč bez DPH.

Očekávaný termín dokončení je 13. srpna 2014. Návštěvníci mlýna, ale též odborní pracovníci z oblasti památkové péče a další zájemci z řad odborné veřejnosti budou mít do této doby jedinečnou příležitost vidět tuto tradiční technologii pokládky došků.

Ing. Ludmila Koštová

pověřený zástupce ředitele

 

Kontakty:

Tel.: 380 422 600, 739 468 095

e-mail: ludmila.kostova@muzeum-st.cz

Strakonice 7. 8. 2014